• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Czemu w badawczych projektach potrzebny będzie zewnętrzny audyt
Wiele firm w pewnym momencie swojej działalności decyduje się na jakieś badawcze projekty. Często finansowane są one z publicznych środków, tym samym dając dużo więcej możliwości w zakresie realizowanego zakresu badań czy czasu ich trwania. Jednak takie finansowanie, poza oczywistymi korzyściami, będzie ze sobą też niosło szereg obowiązków. Po pierwsze cały taki projekt musi zostać bardzo dokładnie opisany, a jego późniejsze realizowanie przebiegać musi zgodnie z harmonogramem, który się wcześniej przyjęło. Dodatkowo niezbędne będzie wykonanie dokładnej dokumentacji, związanej przede wszystkim z finansowymi rozliczeniami. Te zaś są mocno pilnowane przez instytucje przyznające środki, aby uniknąć sytuacji, kiedy pieniądze są nieefektywnie wykorzystywane albo nawet wyłudzane w jakiś sposób. Z takich też powodów przy większych projektach badawczych jednym z istotniejszych wymogów otrzymania finansowania będzie audyt zewnętrzny, zrealizowany przez firmę z zewnątrz. Audyt taki wykonany być powinien przed złożeniem wniosku o końcową płatność, a jego głównym celem będzie zweryfikowanie wydatków poniesionych do tej pory. Podczas takiego badania audytor zewnętrzny przede wszystkim sprawdzi poprawność danego projektu z harmonogramem i umową, skorzystać w tym celu może z dostarczonych dokumentów lub przeprowadzić oględziny. Powinien też zrealizować wszystkie przedstawione dokumenty oraz zweryfikuje prawidłowość i celowość poniesionych kosztów. Po przeprowadzeniu audytu zostanie raport, w jakim zostaną podsumowane wszystkie sprawdzane obszary.

+Artykuł Sponsorowany+

Comments are closed.